Kontakt


 

d.o.o. za trgovinu na veliko cvijećem i sadnicama
Palinovečka ulica 43, 10000 Zagreb, RH

Mob: 092 190 3583 prodaja
Mob: 091 300 1530 direktor
e-mail: prodaja@kupisadnice.hr

www.kupisadnice.hr
www.kupisadnice.hr/Shop

OIB: HR 91716795148
Tr. rč. HR16 2340 0091 1105 9242 0
MB:04051483


On-line kontakt:
--------------------------------------------------------------

Poruka: